مبل کلاسیک لویز

شماره مدل : 95 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره –4 عدد 1 نفره –2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ   نوع چوب : چوب راش   رنگ چوب : طبق نظر مشتری  نوع پارچه : پارچه ترک  – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبلمان لویز با…

مبل کلاسیک سوئدی

شماره مدل 86 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره –4 عدد 1 نفره –2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ   نوع چوب : چوب راش   رنگ چوب : طبق نظر مشتری  نوع پارچه : پارچه فانتزی – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبلمان سوئدی نشیمن…

مبل کلاسیک سناتور

شماره مدل 88 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره –4 عدد 1 نفره –2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ   نوع چوب : چوب راش   رنگ چوب : طبق نظر مشتری  نوع پارچه : پارچه چین درجه 1 – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبل سناتورقالب…

مبل کلاسیک چلسی

شماره مدل 85 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره – 1 عدد 2 نفره  – 2 عدد 1 نفره –2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ   نوع چوب : چوب راش   رنگ چوب : طبق نظر مشتری  نوع پارچه : پارچه ترک    – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه…