مبل کلاسیک عربی

شماره مدل :101 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره-  4  عدد 1 نفره – 2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ   نوع چوب : چوب راش رنگ چوب : طبق نظر مشتری   نوع پارچه : پارچه جکوار ترک – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبلمان عربی…

مبل کلاسیک پالرمو

شماره مدل 79 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره  -  4 عدد 1 نفره – 2 عدد صندلی میزبان -  2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ   نوع چوب : چوب راش   رنگ چوب : طبق نظر مشتری   نوع پارچه : پارچه ایرانی درجه 1   – رنگ بندی متنوع…

مبل کلاسیک ویولت

شماره مدل 83 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره – 4 عدد 1 نفره –2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ   نوع چوب : چوب راش   رنگ چوب : طبق نظر مشتری  نوع پارچه : پارچه فانتزی   – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود)   منبت کاری…

مبل کلاسیک واتیکان

شماره مدل : 97 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره –4 عدد 1 نفره- 2 عدد صندلی میزبان – 2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ  نوع چوب : چوب راش  رنگ چوب : طبق نظر مشتری  نوع پارچه : پارچه ترک – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود)…

مبل کلاسیک نایس

شماره مدل 84 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره – 4 عدد 1 نفره –2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ   نوع چوب : چوب راش   رنگ چوب : طبق نظر مشتری  نوع پارچه : پارچه فانتزی   – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبلمان نایس…