مبل استیل گلین

شماره مدل 80 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره  -  4 عدد 1 نفره – 2 عدد صندلی میزبان -  2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ   نوع چوب : چوب راش   رنگ چوب : طبق نظر مشتری نوع پارچه : پارچه ترک – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود)…

مبل استیل کوئین فایبری

شماره مدل : 72 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره  -  4 عدد 1 نفره – 2 عدد صندلی میزبان  – 2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ نوع چوب : چوب راش رنگ چوب : طبق نظر مشتری   نوع پارچه : پارچه شنل – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود)…

مبل استیل کاپری

شماره مدل: 70 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره  -  4 عدد 1 نفره – 2 عدد صندلی میزبان  – 2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ نوع چوب : چوب راش رنگ چوب : طبق نظر مشتری نوع پارچه : تک گل 2018 – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبلمان…

مبل استیل آرمانی

شماره مدل 82 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره – 4 عدد 1 نفره –2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ   نوع چوب : چوب راش   رنگ چوب : طبق نظر مشتری  نوع پارچه : پارچه ایرانی درجه 1  – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود)