مبل استیل گلین

شماره مدل 80 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره  -  4 عدد 1 نفره – 2 عدد صندلی میزبان -  2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ   نوع چوب : چوب راش   رنگ چوب : طبق نظر مشتری نوع پارچه : پارچه ترک – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود)…

مبل استیل کوئین فایبری

شماره مدل : 72 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره  -  4 عدد 1 نفره – 2 عدد صندلی میزبان  – 2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ نوع چوب : چوب راش رنگ چوب : طبق نظر مشتری   نوع پارچه : پارچه شنل – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود)…

مبل استیل پارلمان

شماره مدل : 71 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره  -  4 عدد 1 نفره – 2 عدد صندلی میزبان  – 2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ نوع چوب : چوب روس رنگ چوب : طبق نظر مشتری   نوع پارچه : گل رز ترک  – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های…

مبل استیل کاپری

شماره مدل: 70 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره  -  4 عدد 1 نفره – 2 عدد صندلی میزبان  – 2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ نوع چوب : چوب راش رنگ چوب : طبق نظر مشتری نوع پارچه : تک گل 2018 – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبلمان…

مبل استیل عرشیا

شماره مدل : 76 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره  - 4 عدد 1 نفره – 2 عدد صندلی میزبان – 2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ   نوع چوب : چوب راش   رنگ چوب : طبق نظر مشتری   نوع پارچه : پارچه دیاموند – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه…